Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac. Nam consectetur velit et erat fermentum aliquet. In laoreet, sem sit amet faucibus pulvinar, purus tellus tincidunt ex.

Recent Posts

请注意华克链钓鱼网!
重要通告

了解华克金

对华克金一无所知?透过简单易明白的教程视频开始了解华克金
加密数字资产
区块链加密数字资产的黄金时代
华克金
点对点智能经济生态圈

什么是华克金

华克金最根本的革新就是透明锻造(Transparent Forging),这是华克金最核心的改造(创新),使其每秒能处理上千次的交易量。华克金有一种革新机制使交易费用得以循环,即用交易费来奖励锻造出目前区块的节点。更重要的是,华克金是个采用点对点技术的全新电子现金系统以防双重支付问题。
Image module

为什么华克金?

华克金将取代大部分全球生产总值,进而促进数字经济的进化。集聚所有的强大特性,华克金有望能成为顶端的数字投资工具。通过把所有的特点与可扩展的框架相结合,华克金已经成为一个完善且成熟的点对点经济的基础。拥有实体黄金作为后盾的华克金会是一个即将被唤醒的数字资产市场。

您可随时透过手机携带您的华克金钱包

如何运作

区块链
华克金
华克金交易的总账是建立和储存在一系列的区块里的,也就是所谓的区块链。每个区块链的备份都存放在华克金网络的每个节点里,而且每个节点上没有加密的每个账户都能生成区块,只要至少一个新入账户的交易已经确认了1440次。
交易
私钥
为避免被伪造,华克金要求每一笔交易都拥有一个数字签名,也被称为私钥,是个从大范围里选择的号码。钱包软件会以数学式计算一笔交易配合正确的私钥然后生成一个签名。然而,交易签名不可能被篡改,唯一能得到有效签名的方式就是使用正确的私钥。这数字签名能证明您华克金的拥有权,正如银行账户的验证码,当保持私密。
制程
锻造
锻造是一个分布式共识系统,通过将其包含在区块链中来确认等待交易。锻造在区块链中强制执行时间顺序,保护网络的中立性,并允许不同的计算机就系统的状态达成一致。交易必须记录在一个符合非常严格的密码规则的区块上,并被网络验证以防之上一块区块被修改,因这可使其后续区块无效。
wcgacc.com
n01 node
n02 node